Ontdek hier campus College

maak een virtuele tour door de school

Hallo!

Hartelijk dank voor de interesse in onze campus College. We heten je alvast welkom. Voor onze virtuele infodagen werken we met een grondplan van onze campus. Je zal zien dat we op het grondplan van onze school verschillende symbolen plaatsten waar je naartoe kan navigeren voor uitleg over de verschillende aspecten van onze campus. In verschillende ruimtes kan je in gesprek gaan met een leerkracht of opvoeder, je kan er terecht met al je vragen.

Veel surfgenot!Olmstraat Olmstraat Processiestraat Stationsstraat 17 2 3 4 8 9 10 12 13 14 15 16 11 7 6 5 1 19 20 18
Is er naschoolse studie?

Morgenstudie
De morgenstudie is er vrijblijvend voor de eerste en tweede graad van 8 tot 8.15 uur. De korte studietijd is ideaal om nog even de leerstof of agenda te overlopen.

Avondstudie
We voorzien avondstudie op maandag, dinsdag en donderdag. De studie start na het vieruurtje en loopt voor de eerste graad tot 18 uur. Voor de tweede en derde graad is dit tot 18.30 uur.

Busstudie
Moet je na schooltijd te lang op je bus wachten of moet je om halfzes naar de training of academie? Dan kan je naar de busstudie tot maximum 17.30 uur. Deze studie start meteen na het laatste lesuur.

Namiddagstudie
Ook op woensdag kan je op school studeren: van 13.30 tot 16 uur.

Zie hier het dagverloop op school.

Hoe bestel ik boeken?

Na het inschrijven, kan je de boeken online bestellen. Zie hier alle praktische info.

Denk er aan de boeken en turnkledij voor 10 juli te bestellen.

Schoolbenodigdheden 1ste jaar

Je kan beter wachten om de aankopen te doen tot bij het begin van het schooljaar. Van de verschillende vakleraren horen onze leerlingen tijdens de eerste lessen wat ze precies nodig hebben. De leerlingen van het eerste jaar noteren alle info achteraan in de planagenda, zodat je als ouder op de hoogte blijft.
Het rekentoestel voor de eerste jaren, staat op de boekenlijst.

Op de eerste schooldag krijgen alle leerlingen hun planagenda, een cursusblok (klopt dit nog? en vervoermap met opdruk van de school. De leerlingen hebben alleen schrijfgerei nodig. Hun handboeken mogen ze nog thuis laten.

Hoe verlopen de eerste schooldagen?

Het schooljaar begint op donderdag 1 september 2021. De eerstejaarsleerlingen maken kennis met hun klastitularis en hun opvoeder en verkennen samen de school. Ook de peters en meters staan al klaar! Je hebt alleen schrijfgerei nodig.

Vanaf 8 uur
Welkom op de speelplaatsingang Processiestraat of Olmstraat. We wachten jou op. Papa en mama mogen gerust meekomen.

8.30 tot 9 uur
Met de opvoeder in je eigen studiezaal.

9 tot 12 uur
Met de klastitularis in je eigen klaslokaalonderbroken door een speeltijd.

12 tot 13 uur
Middagmaal

13 tot 16 uur
Spelnamiddag

Spelnamiddag eerstes

De eerstejaars trekken er in de namiddag met hun titularis op uit om de school te verkennen. Ze krijgen daarbij in verschillende leslokalen spelletjes en opdrachten. We eindigen met een drankje en een babbel rond 16 uur. Een uitgelezen moment dus voor een eerste kennismaking met de titularis, medeleerlingen en de school.

Vrijdag 2 september

uur
Welkom op de speelplaats.

8.25 tot 12 uur
Het gewone lessenrooster.

Onthaal leerlingen twee tot zes
We verwachten de nieuwe leerlingen op donderdag 1 september 2022 om 8 uur voor een eerste kennismaking. Alle andere leerlingen verwachten we om 8.40 uur op de speelplaats.