Olmstraat Olmstraat Processiestraat Stationsstraat 17 2 3 4 8 9 10 12 13 14 15 16 11 7 6 5 1 19 20 18

01. Speelplaats 1ste jaars

Op onze campus hebben de eerstejaars hun eigen speelplaats: een échte troef die de overstap naar de grote middelbare school soepeler laat verlopen. De leerlingen kunnen er zich volop ontspannen; ook kunnen ze er hun boeken of materiaal in hun eigen lockers stoppen.

Een dag op school

07.45 uur morgenstudie (vrijblijvend)
08.25 uur eerste lesuur
09.15 uur tweede lesuur
10.05 uur pauze
10.20 uur derde lesuur
11.10 uur vierde lesuur
12.00 uur middagpauze
13.15 uur vijfde lesuur
14.05 uur zesde lesuur
14.55 uur pauze
15.10 uur zevende lesuur
16.00 uur einde lesdag*

 

*De leerlingen van de tweede en derde
graad hebben op dinsdag en/of donderdag
een achtste lesuur (tot 16.50 uur).