Olmstraat Olmstraat Processiestraat Stationsstraat 17 2 3 4 8 9 10 12 13 14 15 16 11 7 6 5 1 19 20 18

02. Studiezaal

Onze eerstejaars hebben ook een eigen studiezaal en een eigen jaaropvoeder. Hij helpt hen in het begin wegwijs op school en begeleidt hen bij het vinden van een efficiënte studiemethode. Ook voor allerlei praktische probleempjes kunnen de leerlingen bij hun jaaropvoeder terecht. Tijdens de virtuele infodagen beantwoordt hij ook graag alle vragen.

Morgenstudie
De morgenstudie is er vrijblijvend voor de eerste en tweede graad van 7.45 tot 8.15 uur. De korte studietijd is ideaal om nog even de leerstof of agenda te overlopen.

Avondstudie
We voorzien avondstudie op maandag, dinsdag en donderdag. De studie start na het vieruurtje en loopt voor de eerste graad tot 18 uur. Voor de tweede en derde graad is dit tot 18.30 uur.

Busstudie
Moet je na schooltijd te lang op je bus wachten of moet je om halfzes naar de training of academie? Dan kan je naar de busstudie tot maximum 17.30 uur. Deze studie start meteen na het laatste lesuur.

Namiddagstudie
Ook op woensdag kan je op school studeren van 13.30 tot 16 uur.